Nasipi – srednji plato

Obrtno industrijska cona Nasipi, Vodenska cesta 25a,…
Območje »NASIPI SREDNJI PLATO« predstavlja dve urejeni etaži nepozidanih površin primernih za gradnjo v zahodnem delu pa območje zaokrožujejo objekti…

Nasipi – spodnji plato

vodenska cesta 12
Območje »NASIPI SPODNJI PLATO« predstavlja del urejene etaže nepozidanih površin primernih za gradnjo. Del območja predstavlja prekritje vodotoka Trboveljščice. Skladno z uredbo vlade velja na območju 1m priobalni pas. Območje je locirano v osrednjem delu…

Pod industrijsko cesto

Žabjek 30, 1420 Trbovlje, Slovenija
Območje »POD INDUSTRIJSKO CESTO« je v celoti nepozidano območje, ki je locirano  v vzhodnem delu mesta na obrobju rudniškega pridobivalnega prostora.

Mehanika — center kreativnih industrij

Trg revolucije 23, 1420 Trbovlje, Slovenija
Zemljišče na območju bivše »Mehanike« je bilo do spremembe še veljavnih planskih aktov namenjeno proizvodni in skladiščni dejavnosti locirano pa je v samem mestnem središču, na širšem območju Trga revolucije. Skladno s strategijo trajnostnega razvoja…

Einser

Obrtno industrijska cona Nasipi, Nasipi 48, 1420…
Območje »Einser« predstavlja objekte rudniškega obrata elektrostrojnih delavnic, skladiščnih objektov in sanitarno garderobnih objektov. Območje je locirano v osrednjem delu mesta v obrtno industrijski coni Nasipi. Objekti so skupne neto površine cca 3170 m2, ostalo…

Bukova gora

Retje 12, 1420 Trbovlje, Slovenija
Območje »BUKOVA GORA« predstavlja obsežno območje pridobivalnih površin RTH. Območje je v celoti nepozidano in locirano v vzhodnem delu mesta. Gre za strateško pomembno območje, kjer Občina Trbovlje v prihodnje načrtuje oblikovanje Obrtno industrijske cone.
Stran 2 od 212

Iskanje površin