Center Trbovelj

Industrijski objekt na naslovu Neža 47

Neža 47
Objekt se nahaja v Obrtno industrijski coni Neža. V pritličju objekta se nahajajo proizvodni ter skladiščni prostori v izmeri 1.360 m2, v nadstropju pa pisarniški prostori v izmeri 180 m2. Objekt se nahaja ob industrijski…

Pisarna v centru Trbovelj

Ulica 1. junija 4
V centru Trbovelj je na voljo poslovni prostor (pisarna)  v 1. nadstropju stavbe na naslovu Ulica 1. junija 4, z dobrim dostopom. V okolici objekta je na voljo javno brezplačno parkirišče.

Poslovno-pisarniški prostor

ULICA 1. JUNIJA 4, TRBOVLJE
Poslovno pisarniški prostor se nahaja v 2. nadstropju objekta Ulica 1. junija 4 v strogem centru mesta Trbovlje. V objektu so skupne sanitarije, pisarna ima tudi manjši balkon z razgledom na glavno ulico, ki vodi…

Prozivodni objekt (nekdanji »IPOZ«)

Kolonija 1. maja 24b, 1420 Trbovlje, Slovenia
Objekt je lociran na severno-vzhodnem delu mesta Trbovlje. Na splošno je lokacija dostopna in srednje frekventna. Območje v okolici objekta je urbano, v ožji okolici prevladujejo starejše stanovanjske stavbe. Na lokaciji je industrijski objekt, ki…

Pisarna v Centru Trbovelj

ulica 1. junija 2
V centru Trbovelj je na voljo poslovni prostor (pisarna) z dobrim dostopom. V okolici objekta je na voljo javno brezplačno parkirišče.

Opekarna – gramat

Opekarna 28a, 1420 Trbovlje, Slovenija
Območje »OPEKARNA - GRAMAT« predstavlja opuščene proizvodne in skladiščne hale, znotraj ureditvene enote, ki je namenjena centralnim – mestnim dejavnostim pa se nahajata tudi dva večstanovanjska objekta s pripadajočimi pomožnimi objekti. Območje se v severnem…

Mehanika — center kreativnih industrij

Trg revolucije 23, 1420 Trbovlje, Slovenija
Zemljišče na območju bivše »Mehanike« je bilo do spremembe še veljavnih planskih aktov namenjeno proizvodni in skladiščni dejavnosti locirano pa je v samem mestnem središču, na širšem območju Trga revolucije. Skladno s strategijo trajnostnega razvoja…

Bukova gora

Retje 12, 1420 Trbovlje, Slovenija
Območje »BUKOVA GORA« predstavlja obsežno območje pridobivalnih površin RTH. Območje je v celoti nepozidano in locirano v vzhodnem delu mesta. Gre za strateško pomembno območje, kjer Občina Trbovlje v prihodnje načrtuje oblikovanje Obrtno industrijske cone.

Iskanje površin