Zemljišče

Nasipi – zgornji plato

Obrtno industrijska cona Nasipi, Nasipi 49, 1420…
Območje »NASIPI ZGORNJI PLATO« predstavlja v celoti nepozidane površine . Območje je locirano v osrednjem delu mesta v obrtno industrijski coni Nasipi.

Nasipi – spodnji plato

vodenska cesta 12
Območje »NASIPI SPODNJI PLATO« predstavlja del urejene etaže nepozidanih površin primernih za gradnjo. Del območja predstavlja prekritje vodotoka Trboveljščice. Skladno z uredbo vlade velja na območju 1m priobalni pas. Območje je locirano v osrednjem delu…

Pod industrijsko cesto

Žabjek 30, 1420 Trbovlje, Slovenija
Območje »POD INDUSTRIJSKO CESTO« je v celoti nepozidano območje, ki je locirano  v vzhodnem delu mesta na obrobju rudniškega pridobivalnega prostora.

Bukova gora

Retje 12, 1420 Trbovlje, Slovenija
Območje »BUKOVA GORA« predstavlja obsežno območje pridobivalnih površin RTH. Območje je v celoti nepozidano in locirano v vzhodnem delu mesta. Gre za strateško pomembno območje, kjer Občina Trbovlje v prihodnje načrtuje oblikovanje Obrtno industrijske cone.

Iskanje površin