Objekt

POSLOVNO PISARNIŠKI PROSTOR V CENTRU TRBOVELJ

ULICA 1. JUNIJA 4, TRBOVLJE
Poslovno pisarniški prostor se nahaja v 2. nadstropju objekta Ulica 1. junija 4 v strogem centru mesta Trbovlje. V objektu so skupne sanitarije, pisarna ima tudi manjši balkon z razgledom na glavno ulico, ki vodi…

POSLOVNO SKLADIŠČNI OBJEKT

OPEKARNA 5/A, TRBOVLJE
Poslovno skladiščni objekt se nahaja v bližini centra Trbovelj. Objekt s pripadajočim zemljiščem je namenjen poslovni dejavnosti, obsega pa tudi skladiščne prostore.

POSLOVNI OBJEKT – PRODAJALNA IN PISARNE (BIVŠA KMETIJSKA ZADRUGA)

TRG FRANCA FAKINA 12, TRBOVLJE
Objekt se nahaja tik ob glavni cesti Trbovlje – Podmeja. Poslovni objekt je dvoetažni, v njem se nahajajo prostori za prodajalno in pisarne.

POSLOVNI OBJEKT – SKLADIŠČE (BIVŠA KMETIJSKA ZADRUGA)

TRG FRANCA FAKINA 14, TRBOVLJE
Objekt se nahaja v neposredni bližini glavne ceste Trbovlje – Podmeja. Poslovni objekt je dvoetažni, v njem se nahajajo skladiščni prostori.

PROIZVODNI OBJEKT »BIVŠI IPOZ«

Kolonija 1. maja 24b, 1420 Trbovlje, Slovenia
Objekt je lociran na severno-vzhodnem delu mesta Trbovlje. Na splošno je lokacija dostopna in srednje frekventna. Območje v okolici objekta je urbano, v ožji okolici prevladujejo starejše stanovanjske stavbe. Na lokaciji je industrijski objekt, ki…

STANOVANJSKI OBJEKT »SAMSKI DOM«

SAVINJSKA CESTA 10/A, TRBOVLJE
Samski dom je stanovanjski objekt, ki se nahaja v stanovanjskem naselju Savinjska cesta – Kovinarsko naselje. V objektu je večje število sob, skupni prostori (kuhinja, sanitarije), vratarnica, garaže in pisarniški prostori. Objekt se nahaja v…

Opekarna – gramat

Opekarna 28a, 1420 Trbovlje, Slovenija
Območje »OPEKARNA - GRAMAT« predstavlja opuščene proizvodne in skladiščne hale, znotraj ureditvene enote, ki je namenjena centralnim – mestnim dejavnostim pa se nahajata tudi dva večstanovanjska objekta s pripadajočimi pomožnimi objekti. Območje se v severnem…

Nasipi – srednji plato

Obrtno industrijska cona Nasipi, Vodenska cesta 25a,…
Območje »NASIPI SREDNJI PLATO« predstavlja dve urejeni etaži nepozidanih površin primernih za gradnjo v zahodnem delu pa območje zaokrožujejo objekti…

Mehanika — center kreativnih industrij

Trg revolucije 23, 1420 Trbovlje, Slovenija
Zemljišče na območju bivše »Mehanike« je bilo do spremembe še veljavnih planskih aktov namenjeno proizvodni in skladiščni dejavnosti locirano pa je v samem mestnem središču, na širšem območju Trga revolucije. Skladno s strategijo trajnostnega razvoja…

Einser

Obrtno industrijska cona Nasipi, Nasipi 48, 1420…
Območje »Einser« predstavlja objekte rudniškega obrata elektrostrojnih delavnic, skladiščnih objektov in sanitarno garderobnih objektov. Območje je locirano v osrednjem delu mesta v obrtno industrijski coni Nasipi. Objekti so skupne neto površine cca 3170 m2, ostalo…

Iskanje površin