opekarna

Opekarna – gramat

Opekarna 28a, 1420 Trbovlje, Slovenija
Območje »OPEKARNA - GRAMAT« predstavlja opuščene proizvodne in skladiščne hale, znotraj ureditvene enote, ki je namenjena centralnim – mestnim dejavnostim pa se nahajata tudi dva večstanovanjska objekta s pripadajočimi pomožnimi objekti. Območje se v severnem…

Iskanje površin