Prozivodni objekt (nekdanji »IPOZ«) 0 5 0 0

Objekt je lociran na severno-vzhodnem delu mesta Trbovlje. Na splošno je lokacija dostopna in srednje frekventna. Območje v okolici objekta je urbano, v ožji okolici prevladujejo starejše stanovanjske stavbe. Na lokaciji je industrijski objekt, ki se lahko rekonstruira za proizvodnjo, skladišče, servisne dejavnosti ali trgovino.

Kontakt

Posreduj

Lokacija

Opis dostopnosti:

Objekt se nahaja v bližini regionalne ceste R2 427/1351 Latkova vas – Trbovlje (dostopno po lokalnih cestah).

Velikost:

Velikost objekta znaša 1.708 m2, površina zemljišča pa 6.441 m2. Objekt s pripadajočim zemljiščem je v lasti družbe Tuš Nepremičnine d.o.o..

Opis opremljenosti:

Zgrajena je vsa komunalna infrastruktura.

Opis namembnosti prostora:

Proizvodna dejavnost, skladiščna dejavnost, poslovni prostori.