Bukova gora 0 5 0 0

Območje »BUKOVA GORA« predstavlja obsežno območje pridobivalnih površin RTH. Območje je v celoti nepozidano in locirano v vzhodnem delu mesta. Gre za strateško pomembno območje, kjer Občina Trbovlje v prihodnje načrtuje oblikovanje Obrtno industrijske cone.

Kontakt

  • Naslov: Retje 12, 1420 Trbovlje, Slovenija
  • GPS koordinate: 46.1344674367522,15.060367584228516
  • Tel. št.:: 035634800
  • Mobilna tel. št.:: 035634800
  • Spletna stran: http://www.trbovlje.si

Posreduj

Lokacija

Opis dostopnosti:

  • dostop do območja je neposredno z lokalne ceste LC 423051 Frančiška rov – Retje , v oddaljenosti cca 1000 m od regionalne ceste R1 221/1220 Bevško – Trbovlje
  • območje je infrastrukturno neopremljeno.

Velikost:

Velikost površine znaša 107770,82 m.

Opis opremljenosti:

  • območje je infrastrukturno neopremljeno.

Opis namembnosti prostora: