Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2020

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2020

  • Objavljeno: torek, 21. aprila 2020
  • Avtor:

 

 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo dolgo pričakovani Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2020.   

Cilj javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter omogočiti ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest. 

Višina razpisanih sredstev znaša 681.747,00 EUR, višina nepovratnih sredstev pa lahko znaša najmanj 10.000 EUR oz. največ 100.000 EUR.

Upravičeni prijavitelji so vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah, poslujejo oz. ustvarjajo prihodke od prodaje in imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 18 mesecev registriran sedež, podružnico in/ali poslovno enoto

Rok za prijavo je 18.5.2020Prijaviteljem svetujemo, da se za več informacij in ob odločitvi za prijavo obrnejo na RRA Zasavje (lucija.vasiljevic@rra-zasavje.si), kjer vas bodo redno obveščali o morebitnih spremembah, ki lahko nastanejo v času odprtja razpisa