• Posted: Sunday, 2. February 2020
  • By:

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in

ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

za leto 2020

VEČ V NOVICAH

SPODBUDE ZA ZAGON PODJETIJ NA

PROBLEMSKIH OBMOČJIH V LETIH 2020 - 2021

SPREMEMBA RAZPISA ZA UGODNA RAZVOJNA POSOJILA

ZA PROBLEMSKA IN OBMEJNA OBMOČJA BP 3

več v NOVICAH